תיאור כללי

מייל לשליחת עתירה: atirotal@gmail.com
יש לפנות למייל זה רק במקרה של עתירות
יש לוודא שהעתירה התקבלה באמצעות הטלפון 054-4618776, טל.
יש להקפיד לצרף עתירה במסמך נפרד (כקובץ WORD או PDF).

יש להגיש עתירה מודפסת (לא בכתב יד) הכוללת תאריך, תעודת זהות, שם מלא, ופרטי התקשרות (טלפון נייד וכד’)