טלפונים - מפלגת העבודה

לשכת היו"ר

03-7283611 lishka@havoda.org.il

לשכת מזכ"ל

03-7283614 mazkal@havoda.org.il

לשכת מנכ"ל

03-7946901 galroz@havoda.org.il

אגף ארגון

03-7283615 irgun@havoda.org.il

אגף מפקד

03-7283606 mifkad@havoda.org.il