ההישגים שלנו

הצעת החוק של ח"כ איציק שמולי לתמרץ מעסיקים להעסקת אנשים עם מוגבלות באמצעות מתן יתרון במכרזים ממשלתיים אושרה לקריאה ראשונה

הצעת החוק שנידונה הבוקר (שלישי) בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ושעליה הושגה הסכמה מצד הממשלה, אושרה בהצבעה פה אחד לקריאה ראשונה. ח"כ שמולי: "החובה המוסרית שלנו כחברה, לשלב את האנשים עם המוגבלויות בחברה הישראלית, מתחילה בצעדים ברי קיימא של שילובם בשוק התעסוקה. לא בדיבורים אלא במעשים."

הצעת החוק של חבר הכנסת איציק שמולי, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ה–2015, מבקשת להוות עוד נדבך בחקיקה הקיימת אשר מטרתו להעניק הזדמנות הוגנת ושווה לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה החופשי ובחברה בכלל. לפיכך, הצעת החוק מציעה תמריץ למעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות באמצעות מתן יתרון במכרזים לעסק המעסיק אנשים עם מוגבלות.

כיום שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות, ובמיוחד אלה עם מוגבלות חמורה הוא נמוך במיוחד בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. המצב הנוכחי מתקיים למרות שהחלת עיקרון של הפליה מתקנת בחוק, היא הערובה לשינוי ולפתיחת השערים להעסקת אנשים עם מוגבלות ולשילובם בשוק העבודה ובחברה.

גם ועדת לרון, בדוח משנת 2005 (דוח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה (יו"ר: השופט אפרים לרון) (מדינת ישראל, 2005)), המליצה לקבוע מנגנון התניה של השתתפות במכרזים המתפרסמים מטעם המדינה ומטעם גופים ציבוריים בהעסקת אחוז מסוים של אנשים עם מוגבלות מתוך כלל העובדים, במסגרת חוק חובת המכרזים.

הצעת החוק רואה בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 (להלן – החוק), הוא כמקום הטבעי להטמעת תהליכים ליצירת שוויון מהותי באמצעות הפליה מתקנת לאור סעיף 2ב לחוק, המקנה יתרון לעסק בשליטת אישה, ולאור סעיף 3א לחוק המעניק העדפה של תוצרת הארץ, העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי והעדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית.

ח"כ איציק שמולי: "מדובר בהצעת חוק משמעותית, שאני שמח שעלה בידיי לקדמה בצורה מהירה על ידי הוועדה ובתמיכת הממשלה. החובה המוסרית שלנו כחברה לשלב את האנשים עם המוגבלויות בחברה הישראלית מתחילה בצעדים ברי קיימא של שילובם בשוק התעסוקה, הן בסקטור הציבורי ובהצעת החוק הזו גם בסקטור הפרטי. הצעת החוק תועלה לקריאה ראשונה בהקדם ונוכל לעשות צעד משמעותי נוסף בדרכנו להיות חברה סובלנית יותר, מכילה, חברתית, ערכית ומוסרית. לא בדיבורים אלא במעשים."