הודעות

זימון לישיבת לשכה ותקנוני בחירות להסתדרות

 

‏יום חמישי 09 פברואר 2012
‏ט"ו שבט תשע"ב

לכבוד:
חברי לשכת המפלגה

הנדון: הזמנה לישיבת לשכת מפלגת העבודה
(ישיבת הלשכה סגורה לחברי לשכה בלבד)

חברות וחברים,

אני מתכבד להזמינכם לכינוס לשכת המפלגה שתתקיים ביום רביעי 22/2/12 בשעה 19:00 ותיערך בבית התק"ם רח' לאונרדו דה וינצ'י 13 בת"א.

על סדר יומה של הלשכה:

1. אישור תקנונים לבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת.
2. אישור יו"ר וחברי ועדת הבחירות לבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת.
3. אישור הרכב הועדה המרכזית לבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת.
4. אישור המועדים לבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת.
5. תיקון טעות בתקנון מפקד וחברות – תשלום מופחת לחברי מוסדות צעירים/דמי חבר.
6. לעיון בתקנונים לבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת אנא כנסו לאתר המפלגה: www.havoda.org.il

• התקנונים נוסחו בהסכמת, בשיתוף ובתיאום עם ראשי סיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת.

נשמח להשתתפותכם בישיבת הלשכה.

שלכם בברכת חברים,

חיליק בר
מזכ"ל המפלגה