ועדה מדינית ביטחונית

09/05/2017

פרוטוקול ישיבת צוות מדיני ביטחוני מיום 7.5.17


פרוטוקול ישיבת הצוות מדיני/בטחוני מיום 07.05.2017

נוכחים: החברה מאשה שינדורף

החבר דודו סמיה

החבר יובל מור-מוסלי

החברה רוחלה שגיא

החבר מלכה קליין

החבר יצחק דגני

החבר אלי רקח

החבר דניאל דיין

החבר אשר גולדשלגר

החבר פרחאן אבוריאש

החבר צביקה מילר

מוזמנים שלא הגיעו: הח
להמשך קריאה