בחירות למשמרת הצעירה 2018

07/06/2018

פרוטוקול ועדת הבחירות משמרת צעירה 7.6.18


שלום רב, לצפייה בפרוטוקול יש ללחוץ כאן
להמשך קריאה

24/05/2018

הודעה לבוחר/ת משמרת הצעירה 2018


שלום רב,

 

בתאריך ה-31.5.18 ייערכו בחירות למספר סניפים ומחוזות של המשמרת הצעירה.

 

רשאים להצביע – חברי המשמרת הצעירה בעלי חברות מפלגה בתוקף שהתפקדו לפני יום 30.11.2017 והם רשומים בסניפים ובמחוזות שיש בהם בחירות.

 

להלן פרטים לגבי הבחירות:

 

מחוז תל אביב

יתקי
להמשך קריאה

01/05/2018

פרוטוקול ועדת הבחירות למשמרת הצעירה מיום 30/04/2018


לצפייה, פרוטוקול ועדת הבחירות למשמרת הצעירה 2018 מיום 30.4.2018 
להמשך קריאה

12/04/2018

פרוטוקול ועדת הבחירות המשמרת הצעירה 2018 – שימו לב למועדים החדשים


חברי וחברות המשמרת הצעירה שלום, בתאריך ה-31.5.18 ייערכו בחירות לראשות סניפי המשמרת ברחבי הארץ וכן לועידת המשמרת. לצפייה ב- מועדים חדשים – בחירות לסניפי המשמרת לצפייה ב- מפתח צירים וסניפים 2018  לבדיקת זכאות והגשת מועמדות לחץ כאן ועדת הבחירות
להמשך קריאה

10/04/2018

כללי ההגינות לבחירות למשמרת הצעירה 2018


מועמדים מחויבים בשמירה על טוהר הבחירות ובעמידה בכללי חוקת המפלגה, תקנון המשמרת והוראות ועדת הבחירות. מועמד/ת חייב/ת בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי בין בעצמו/ה ובין על ידי תומכיו/ה. בכל הליכי הבחירות י/תנהג מועמד/ת או מי מטעמו/ה בתום לב, טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים. המשמרת ו/או המפלגה, ו/או
להמשך קריאה