משמרת הצעירה 2018

15/04/2018

רשימת מגישי מועמדות – משמרת הצעירה 2018


להלן רשימת מגישי המועמדות לבחירות למשמרת הצעירה 2018

 

לצפייה, רשימת מגישי מועמדות למשמרת הצעירה 25-4

 

*** הנתונים נכונים ליום רביעי 25/04 בשעה 10:30


להמשך קריאה

12/04/2018

פרוטוקול ועדת הבחירות המשמרת הצעירה 2018


חברי וחברות המשמרת הצעירה שלום, בתאריך ה-31.5.18 ייערכו בחירות לראשות סניפי המשמרת ברחבי הארץ וכן לועידת המשמרת. לצפייה ב- מועדים חדשים – בחירות לסניפי המשמרת (1) לצפייה ב- מפתח צירים וסניפים 2018  לבדיקת זכאות והגשת מועמדות לחץ כאן ועדת הבחירות
להמשך קריאה

10/04/2018

כללי ההגינות לבחירות למשמרת הצעירה 2018


מועמדים מחויבים בשמירה על טוהר הבחירות ובעמידה בכללי חוקת המפלגה, תקנון המשמרת והוראות ועדת הבחירות. מועמד/ת חייב/ת בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי בין בעצמו/ה ובין על ידי תומכיו/ה. בכל הליכי הבחירות י/תנהג מועמד/ת או מי מטעמו/ה בתום לב, טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים. המשמרת ו/או המפלגה, ו/או
להמשך קריאה