מפלגת העבודה

שנות השישים

ביסוס של התעשייה ופיתוח של תשתיות בכל רחבי הארץ, כגון סיום הנחת המוביל הארצי והקמת מפעלי טקסטיל בדרום. בנוסף, עידוד המגזר החקלאי.