מפלגת העבודה

שנות החמישים

קידום והובלה של הקמת הכור הגרעיני (הקמ"ג) בדימונה, על-מנת לחזק את כוח ההרתעה של ישראל.