מפלגת העבודה

פועלי ציון

1898 – התארגנות פועלים ציוניים בתחום המושב הרוסי תחת השם היידי "ארבייטער ציוניסטן"

1901 – ועידת אגודות פועלי ציון במינסק

1905 – ועידת היסוד באוקראינה (הוגה דעות מרכזי דב בר בורוכוב)

1906 – ועידת יסוד

1919 – איחוד פועלי ציון בהנהגת דוד בן גוריון, בן צבי, טבנקין עם "פועלים בלתי מפלגתיים" בראשות ברל כצנלסון למפלגת "אחדות העבודה"

1923 – מפלגה ציונית סוציאליסטית ודמוקרטית, הצטרפות לאינטרנציונאל הלא מרקסיסטי, הוצאת הביטאון "קונטרס"

1930 – איחוד עם הפועל הצעיר והקמת מפא"י