מפלגת העבודה

מפא"י

1930 – איחוד בין "אחדות העבודה" והפועל הצעיר (בן גוריון, ברל כצנלסון, חיים ארלוזורוב)

1933 – למפא"י רוב של 82% בהסתדרות והיא שולטת בה בראשות בן גוריון

1935 – דוד בן גוריון נבחר ליו"ר הסוכנות היהודית והוביל את דרכו המדינית והצבאית של הישוב

1941 – ראשי ההגנה מחליטים על הקמת הפלמ"ח

בן גוריון מפאי

 

1942 – תכנית בילטמור – עליה חופשית, התיישבות ופיתוח הארץ ע"י הסוכנות, מדינה יהודית ריבונית

1944 – פילוג אחדות העבודה-פועלי ציון (שמאל)

1945 – הקמת "תנועת המרי העברי" תוך איחוד המחתרות למלחמה בבריטים והשגת עצמאות

1968 – איחוד מפא"י-אחדות העבודה-פועלי ציון תחת השם "המערך"