מפלגת העבודה

הקמתה של מדינת ישראל

הקמתה של מדינת ישראל בהנהגתו של דוד בן גוריון, שהכריז על הקמתה בה' באייר תש"ח וקרא את נוסחה הסופי של מגילת העצמאות.

האירוע התקיים בבית דיזנגוף בתל אביב.

לא כל מנהיגי היישוב היו בדעה אחת להכרזת העצמאות ערב תום המנדט הבריטי.

בעד: דוד בן-גוריון (מפא"י), משה שרת (מפא"י), אהרון ציזלינג (מפ"ם), מרדכי בנטוב (מפ"ם), משה שפירא (הפועל המזרחי), פרץ ברנשטיין (הציונים הכלליים).

נגד: אליעזר קפלן (מפא"י), דוד רמז (מפא"י), פנחס רוזן (עלייה חדשה), בכור שלום שטרית (ספרדים ועדות המזרח).

נעדרים: הרב יהודה ליב הכהן פישמן (המזרחי) ויצחק גרינבוים (הציונים הכלליים), שהיו מרותקים לירושלים במצור, והרב יצחק מאיר לוין (אגודת ישראל) ששהה בארצות הברית.

צילום: רודי ויסנשטין

צילום: רודי ויסנשטין