מפלגת העבודה

הפועל הצעיר

1905 – הקמת הפועל הצעיר בפתח תקווה, בהשפעת חזון א.ד. גורדון. מנהיגים: שפרינצק, קפלן, ארלוזורוב, שוחט

1907 – הוצאת העיתון "הפועל הצעיר"

1909 – הקמת דגניה

1920 – יסוד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

1921 – הקמת נהלל

1924 – הקמת הנוער  העובד

1925 – הוצאת העיתון "דבר", הקמת חבר הקבוצות והקיבוצים

1930 – איחוד עם אחדות העבודה והקמת מפא"י