ח"כ משה מזרחי

חזרתי, התחייבתי שוב! רצ״ב נאום הבכורה בכנסת..מה קרה בזמן שישנתי וגם אתם נרדמתם.