ועדת כספים

תקציב המפלגה לשנת 2018

להורדת המסמך, תקציב 2018