בחירות ליו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה 2017

תקנון בחירות לבחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה – לאישור הוועידה