על סדר היום

תוצאות רשמיות של הסיבוב השני לבחירות יו"ר העבודה

לוגו העבודה
תוצאות רשמיות של הסיבוב השני לבחירות יו"ר העבודה

תוצאות רשמיות של הסיבוב השני לבחירות יו"ר העבודה