על סדר היום

תוצאות הבחירות לתפקיד יו״ר סיעת העבודה בהסתדרות וליו"ר סיעת העבודה בנעמת

תוצאות הבחירות ליו"ר סיעת העבודה בנעמת

הוגשה מועמדות אחת בלבד ע"י החברה אורלי ביטי והיא נבחרה לתפקיד.

תוצאות הבחירות ליו"ר סיעת העבודה בהסתדרות

בבחירות שנערכו היום, יום ה' 29/9/16 נבחר מר פיני קבלו  לתפקיד יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות.

סה"כ הצביעו 228 בעלי זכות בחירה, המהווים  88% מסך כל בעלי זכות הבחירה, אשר נחלקו כדלקמן:

  • בעד בועז כבל – 92 קולות
  • בעד פיני קבלו – 136 קולות
  • נמנעים – 00 קולות

 

בברכת שנה טובה,וחג שמח

יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)

יו"ר ועדת הבחירות