המשמרת הצעירה

רשימת סופית מגישי מועמדות – משמרת הצעירה 2018

להלן הרשימה הסופית של מגישי המועמדות לבחירות למשמרת הצעירה 2018

 

לצפייה, רשימה סופית מגישי מועמדות למשמרת הצעירה 2018

 

בהצלחה למועמדים!