על סדר היום

קול קורא – הודעה בדבר קיום בחירות לנציגי המפלגה לוועידת ההסתדרות, ועידת נעמת ולמועצות המרחבים

"קול קורא"

הודעה בדבר קיום בחירות לנציגי המפלגה לוועידת ההסתדרות, וועידת נעמת ולמועצות המרחבים  

 

חברות וחברי המפלגה יקרים,

בהתאם להחלטות ועידת המפלגה מיום 31.7.2016 וועדת הבחירות מיום 15.8.2016.

ביום חמישי 15.9.2016 יתקיימו הבחירות לנציגי סיעת העבודה להסתדרות, נעמת ומועצות המרחבים. (במידה וביום 15.9.2016 יחול חג הקורבן יתקיימו הבחירות ביום א' 18.9.2016)

הגשת המועמדות הינה בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בתקנון הבחירות בכפוף,  לאישור ועדת הבחירות,  בראשות יו"ר ועדת הבחירות כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני.  [לתקנון – לחצו כאן ].

לוחות הזמנים, מפורסמים באתר המפלגה – [קישור לפרוטוקול ישיבת ועדת בחירות מיום 15.8.2016- לחצו כאן]

חברים המבקשים להיבחר כאמור בתקנון הבחירות רשאים להגיש את מועמדותם החל מיום 31.8.2016  ועד ליום 4.9.2016 בשעה 12:00.

חברים המבקשים להגיש את מועמדות לוועדה הממנה רשאים להגיש את מועמדותם כאמור בתקנון הבחירות החל מיום 31.8.2016 עד ליום  18.9.2016 בשעה 09:00:00.

עד ליום הבחירות (כולל) ניתן להגיש מועמדות אחת בלבד (להתמודדות בבחירות או לוועדה  הממנה). מועמד שלא נבחר בבחירות רשאי יהיה להגיש מועמדות לוועדה הממנה, כרוך בתשלום אגרה נוספת בגובה של 150 ₪.

חובת הגשת מועמדות ותשלום אגרת בחירות חלה הן לגבי הליך הבחירות והן לגבי הועדה הממנה. חובה להגיש את המועמדות דרך אתר האינטרנט של המפלגה, יש לעמוד בדרישות תקנון הבחירות. לינק להגשת מועמדות יפתח באתר המפלגה במועד שנקבע.

את טפסי המועמדות (נבחרים או מועמדים) יש למלא באופן אישי באמצעות האתר התשלום יתבצע בכרטיס אשראי  של מגיש המועמדות או של בן משפחה מקרבה ראשונה.

אגרת בחירות (למועמדים לבחירות או למועמדים לוועדה הממנה): 150 ₪ בלבד. אגרת מועמדות לתפקיד אחד או יותר (לוועידת ההסתדרות, ועידת נעמת, ומועצות המרחבים ) התשלום יתבצע בכל מקרה ולא יושב למתמודד אלא בכפוף להחלטת ועדת הבחירות מיום 15.8.2016.

רשאים להגיש מועמדות : חברי המפלגה בעלי תקופת אכשרה בת 6 חודשים בטרם יום הבחירות, ששילמו דמי חבר לשנת 2016 שהינם חברים בהסתדרות בעלי זכות בחירה למוסדות הנבחרים של ההסתדרות על פי חוקת ההסתדרות ולא היו חברים בחצי השנה האחרונה בסיעה אחרת בהסתדרות בכפוף לתשלום אגרת בחירות.

חברים שלא הסדירו את חובותיהם למפלגה ולהסתדרות לא יוכלו לבחור ולהיבחר.

 

בכבוד רב,

    כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני

יו"ר ועדת הבחירות