על סדר היום

מועמדים לצירי העבודה לועידת ההסתדרות ולועידת נעמת