מאמרי דעה

פריימריס פתוחים- מציאות ותיאוריה / מאמר דעה מאת עו"ד יגאל שפירא

 

לאחרונה קמה קבוצת אנשים המאמינה שהפריימריס הפתוחים הם התשובה והפיתרון לתחלואי המפלגה. לפעמים משפע מלל אפשר לאבד את הצפון, ולא להבין במה דברים אמורים.

לכן יש לעשות קצת סדר בדברים ולהלן מספר עובדות:

  1. פריימריס פתוחים הינם בחירות אשר מאפשרים לתומכי ואוהדי המפלגה לבחור את מנהיגיה גם אם אינם חברי מפלגה.
  2. חוק המפלגות התשנ"ב 1992 אינו מאפשר לעשות פריימריס פתוחים מאחר ועפ"י החוק רק חברי מפלגה יכולים לבחור את מועמדיהם לממשלה ולכנסת. זו לשון החוק-
  • סע' 20 א.(א) בסעיף זה-

"בחירות מקדימות"- בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה: יו"ר המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת וכן בחירות לתפקיד אחר במועד של המפלגה, והכל אם רוב חברי המפלגה זכאים להשתתף בהן:

"חבר מפלגה" לרבות מי שביקש בכתב ובמפורש להירשם כחבר מפלגה;

"פרטים מזהים" שם משפחה, מען, מס' זהות במרשם האוכלוסין.

[ג][ו] "מפלגה רשאית לפנות לשר הפנים ב- 75 ימים שלפני בחירות מקדימות  ולבקש עדכון ואימות הפרטים המזהים של חברי המפלגה בלבד, לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות המקדימות".

  1. הדברים נאמרים באופן הכי ברור, ולא יכול להיות ספק לגבי תוכנם שרק חברי מפלגה יכולים להשתתף בבחירות המקדימות ולמרות זאת מנסים לשכנע אותנו שאפשר וטוב לעשות בחירות מקדימות. אז אי אפשר שיהיה ברור.
  2. לאחר שעובדה זו החלה לחלחל לתודעה של המציעים הועלתה הצעה חלופית שבה אוהדי המפלגה יוכלו לבוא להתפקד למפלגה ובאותו יום להצביע.
  3. גם הצעה זו אינה ברת ביצוע מאחר ולפני אישור ספר הבוחרים יש לפנות לרשם המפלגות על מנת שתיערך הצלבה עם אותן המפלגות המנהלות רישום חברים. זאת על מנת למנוע אפשרות שאדם יהיה חבר בשתי מפלגות או יותר. אמנם בבדיקות הצלבה בעבר נמצאו אלפים של מתפקדים שהיו חברים במפלגה נוספת.
  4. ישנה דרך אמינה לאפשר למצביעי המפלגה לבחור את מנהיגיה, הדרך היא לקבוע רשימה של מועמדים ובעת שאדם מצביע עבור אותה מפלגה בבחירות הכלליות, עליו לסמן גם במי הוא בוחר מתוך המפלגה. באמצעות השיטה הנ"ל מעבירים את הכוח לבחור לכל מצביעי המפלגה. אבל, וכאן יש אבל גדול, על מנת לעשות שימוש בשיטה זו נדרש שינוי של חוק הבחירות אשר יחייב את כל המפלגות. לא נראה לי שיושג לכך רוב בכנסת.
  5. לכן בואו נהיה מציאותיים, לא ניתן לערוך פריימריז פתוחים בארץ, ומי שרוצה להשפיע שיתכבד ויתפקד כחבר. אין קיצורי דרך.
  6. ברמה האקדמית אפשר כמובן לדון ביתרונות ובחסרונות של השיטה, אך בזה מתחיל הסיפור ונגמר הסיפור. מעבר לכך לא ניתן לעשות דבר.

בברכת חג שמח

עו"ד יגאל שפירא- יו"ר המוסד לבירור עתירות