באר שבע

פרויקט 'דלת פתוחה' – התחלנו!

פתחנו את הדלת וגם את הלב בפרויקט 'דלת פתוחה' למען הקהילה.

הציבור הרחב מוזמן.

פרטים במודעה המצ"ב.

דלת פתוחה