ועדה מדינית ביטחונית

פרוטוקול ישיבת צוות מדיני ביטחוני מיום 7.5.17

פרוטוקול ישיבת הצוות מדיני/בטחוני מיום 07.05.2017

נוכחים: החברה מאשה שינדורף

החבר דודו סמיה

החבר יובל מור-מוסלי

החברה רוחלה שגיא

החבר מלכה קליין

החבר יצחק דגני

החבר אלי רקח

החבר דניאל דיין

החבר אשר גולדשלגר

החבר פרחאן אבוריאש

החבר צביקה מילר

מוזמנים שלא הגיעו: החבר יוסי גלר

החבר עידו זליקוביץ

החבר משה דבוש

 

יובל מור-מוסלי:

דברי פתיחה קצרים. המטרה של כולנו היא להגיע לשלטון על מנת ליישם את משנתנו. באם לא  נגיע לשם, אנו נאבד רבות מצביונה של המדינה ודרכינו, לכן צריך לחפש את המאחד בינינו   כקבוצה ובינינו לבין העם, נצטרך להיות פרגמאטיים.

תפקידה העיקרי של הוועדה הינו לייעץ לקברניטי המפלגה בעניינים המדינים-בטחונים, וכן ליזום   פעולות שטח שמקדמות את מצעה המדיני של המפלגה ודרכה.

סדר היום של הישיבה הוא לאשר את חברי הצוות ואת העומד בראשה.

לשמוע מכל אחד מהם, הדגשים בקצרה לעניינים המדיניים בטחונים.

להקים צוות תגובות לצורך הוצאת עמדות בעניינים אקטואליים ליו"ר ומזכ"ל המפלגה.

לבחון את פעילות השטח של הצוות לטובת מטרות המפלגה.

לבחון שיטות מאבק ב- B.D.S

הפגישות תתקיימנה אחת לחודש.

הוצע על ידי החבר דודו סמיה לאשרר את הרכב הצוות ולקבוע כי עו"ד יובל מור-מוסלי יעמוד        בראש הצוות.

הרכב הצוות אושר והחבר יובל מור-מוסלי נבחר ברוב קולות ונמנע אחד.

            סבב דעות:

נשמעו עמדות שתואמות את המנעד הקיים במפלגת העבודה.  הלכה למעשה עולה שחברים רבים תומכים בגישה הביטחונית הניצית, ובמקביל יש הבנה של מרבית החברים כי בסוף ההליך – לאחר היפרדות מהפלשתינאים במידת הצורך – נגיע ליעד של שתי מדינות לשני העמים.

חל' מהחברים הביע דאגה עמוקה ממצבה של המפלגה – הטענה שנשמעה בחוזקה היא כי המפלגה מנותקת מהעם – לא משדרת ביטחון – ועל מנת לשוב לשלטון עליה לרכוש את אימון לב הציבור כי תוכל להגן על המדינה בשעת צרה. כן הובעה עמדה שעל המפלגה לשדר את מצעה המדיני / ביטחוני באופן אחיד ומקובל ולא ב- 24 ורסיות מצד כל אחד מחברי הכנסת.

במקביל הוצע לקדם את תוכנית ההיפרדות שאחריתה שתי מדינות לשני עמים.

בעמדת מיעוט הביעו  חלק מהחברים ביטחון כי הסכם שלום עם הפלשתינאים שיביא עימו שתי מדינות לשני העמים עומד בפתח – ולכן יש לצאת בקמפיין בעד – הרוב הסתייג מכך בטענה שאין זו העת לבצע זאת.

מנגד- דעת יחיד של החבר ד"ר יצחק דגני נשמעה בעניין תמיכתו באימוץ תוכנית קונפדרציה א- סאמטרית עם הפלשתינאים, שבה ישראל היא הצד החזק והדומיננטי – וזאת על בסיס המצב הקיים כפי שנקבע בהסכמי אוסלו ב' בשנת 1995.

לא נקבעה עמדה מייעצת בעניין.

 

לצוות התגובות מונו החברים צביקה מילר- מאשה שינדורף, דניאל דיין ויובל מור-מוסלי.

 

 

 

 

בברכה,

יובל מור-מוסלי, עו"ד

יו"ר הצוות המדיני -בטחוני