על סדר היום

פרוטוקול ישיבת לשכה 31 ביולי

לוגו העבודה
 פרוטוקול ישיבת לשכה 31 ביולי

פרוטוקול ישיבת לשכה 31 ביולי