בחירות למזכ"ל 01.2017

פרוטוקול ישיבת ועדת בחירות 13.12.16 + לו"ז לבחירות לתפקיד מזכ"ל המפלגה ויו"ר ותיקי התנועה