על סדר היום

פרוטוקול ישיבת ועדת בחירות מיום ה- 5.9.16

מצ"ב

פרוטוקול 5.9.16 – לצפיה/ הורדה לחצו כאן

*שימו לב – הקישור נפתח בלשונית חדשה