על סדר היום

פרוטוקול ישיבה ועדת הבחירות שהתכנסה ביום 24.8.16

פרוטוקול ישיבה ועדת הבחירות שהתכנסה ביום  24  באוגוסט   2016

 

נוכחים: השופט (בדימוס) יעקב שמעוני, ערן בית דגן, דנה אורן-ינאי, עו"ד תמר שחורי, אסנת אלמן, אלכס גולדפרב, חגית לימור, נועם עברון, עו"ד ערן מרינברג, גלעד רבינוביץ, דני אזולאי, טל שמחי.

 

שיטת ההצבעה:

בפני ועדת הבחירות הוצגה שיטת הבחירות כדלקמן:

קיימת אבחנה לעניין הבחירות בין נשים לגברים וזאת לאור הבחירות לנעמת.

אישה יכולה להגיש מועמדות ל- 4 תפקידים: מועצת המרחב שאליו היא שייכת, מועצת נעמת במרחב אליו היא שייכת, ועידת ההסתדרות וועידת נעמת.

גבר יכול להגיש מועמדות ל- 2 תפקידים: מועצת המרחב אליו הוא שייך ולוועידת ההסתדרות.

הבחירות הן למרחבים והן לוועידת ההסתדרות הינן מרחביות כלומר הבחירה  נעשית מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם בתוך המרחב של כל אחד מהבוחרים.

הליך ההצבעה הממוחשבת:

כאשר מדובר בגבר יופיע מסך ראשון ובו המועמדים  למועצת המרחב אליו הוא שייך, הבחירה תהיה מתוכם, במסך השני הוא יבחר את נציגי המרחב לוועידת ההסתדרות מתוך המועמדים במרחב אליו הוא שייך.

כאשר מדובר  באישה, מלבד הליך הצבעה בדומה לזה של גבר יופיעו  עוד שני מסכים נוספים בהם תתבקש הבוחרת להצביע למועצת נעמת ולנציגי ועידת נעמת וזאת מבין המועמדות  במרחב אליו שייכת הבוחרת.

 

כמות המועמדים/ות להם/ן יוכל/ תוכל  כל בוחר/ת להצביע 

לאחר דיון בוועדה הוחלט כי כל בוחר יוכל לבחור עד  50% בעיגול כלפי מעלה, מתוך כמות הנבחרים בכל מרחב הן לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמת והן למועצות המרחבים ולמועצת נעמת.

כך לדוגמא באם למרחב הוקצו 13 נציגים לועידת ההסתדרות יוכל כל בוחר במרחב לבחור עד 7 מועמדים .

ועדת הבחירות תפרסם טבלה ובה פירוט מספרי הצירים לוועידת ההסתדרות בכל מרחב, מספר הנבחרים למועצת המרחב, לוועידת נעמת ולמועצת נעמת במרחבים וכן את מספר הסימונים שכל בוחר זכאי לסמן בכל הליכי הבחירות כאמור.

ספר בוחרים:

ההסתדרות צריכה להעביר עד למחר (25/8/16) רשימה חתומה ומאושרת של הזכאים לבחור והזכאים להיבחר.

במידה ולא תועבר רשימה כאמור הוחלט כי לאור לוחות הזמנים של הבחירות ועל מנת לשמור על עקרון השוויוניות ולמנוע מצב בו יש למספר מועמדים פוטנציאלים היכרות עם בגוף הבוחר ובכך יתרון על אחרים יפורסם הספר בכל מקרה  ביום 28.8.16 וזאת בהסתמך על מאגרי המידע של המפלגה.

 

הבחירות לבינ"ה:

בהתאם לחוקת ההסתדרות רק מי שנבחר לועידת ההסתדרות בפועל יכול להגיש את מועמדותו לבינ"ה,  בהתאם לכך נוסח תקנון הבחירות  כי הגוף הבוחר לבחירת נציגי הסיעה לבינ"ה הינם רק מי שייבחר כנציג סיעת העבודה  לוועידת ה ההסתדרות .

לאור כל האמור, הוחלט כי אין מנוס מלדחות את הבחירות לנציגי הסיעה לבינ"ה עד לאחר שיושלמו הליכי הבחירות של  נציגי הסיעה לוועידת ההסתדרות .

 

פניות לוועדה:

1. עו"ד יורם אברהמי פנה בבקשה לקבל את ספר הבוחרים.

כפי שנקבע הספר יפורסם ביום א'  28.8.16

 2. הנהגת המשמרת הצעירה – בקשה להוזלת דמי האגרה מ- 150 ₪ לצעירי המפלגה

החלטה: על מנת להקל על  צעירי המפלגה הוחלט כי הזכאים להנחה בתשלום דמי חבר למפלגה על פי רישומי המפלגה, דהיינו צעירים עד גיל 25 וגמלאים בהתאם לרישומים באגף מפקד,  יהיו זכאים להנחה גם ביחס לאגרת הבחירות והוא/היא ישלמו  100 ₪ בלבד. חסרי גיל עפ"י רישומי המפקד לא יהיו זכאים להנחה.

_________________

יו"ר ועדת הבחירות

השופט(בדימוס)שמעוני