בחירות למשמרת הצעירה 2018

פרוטוקול ועדת הבחירות משמרת צעירה 7.6.18

שלום רב,

לצפייה בפרוטוקול יש ללחוץ כאן