בחירות לועידה העשירית

פרוטוקול ועדת הבחירות לוועידה העשירית מיום 29.4.18

לצפייה – פרוטוקול 29.4.18