על סדר היום

פרוטוקול ועדת בחירות 22.9.16 – שעות הצבעה

 

22.9.16

החלטה :

ועדת הבחירות החליטה להיעתר לבקשה להאריך את שעות ההצבעה .

ההצבעה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 20:00.

 

____________________

 

השופט (בדימוס) יעקב שמעוני

יו"ר ועדת הבחירות