פרוטוקול ועדת בחירות מיום ה – 22.5.17 – לצפייה לחצו כאן