נוער העבודה

עצרת רבין המרכזית!

עצרת הזיכרון ליצחק רבין ז"ל, 5.11, 19:00, כיכר רבין ת"א.