על סדר היום

ועדת הבחירות : הודעה בדבר שינוי לו"ז עקב החלטת המוסד לבירור עתירות (12/5/17)

 

בהמשך להחלטה שקיבל אמש המוסד לבירור עתירות, להלן עידכון לוחות הזמנים בהתאם:

1. ניתן להסדיר תשלום עד ליום א' 14/5/17 בשעה 17:00

2. ניתן להסדיר פרטים (החלטת המוסד לבירור עתירות 9/17) עד ליום ב' 15/5/17 בשעה 18:00

3. ניתן יהיה לערער על אי הכללה בספר עד ליום ה' 18/5/17 בשעה 18:00

4. וועדה לדיון בערעורים תתכנס במידת הצורך ביום א' 21/5/17

מצורפת טבלת לוז מעודכנת