ועידה מדינית

סיכום ישיבת הועדה המדינית

לוגו העבודה

ב29.6 התקיימה ישיבה ראשונה של הועדה המדינית, להורדת סיכום הישיבה לחץ כאן