על סדר היום

סיור מזכירי סניפים – פתוח להרשמה.

כל הפרטים בהזמנה.