סניף קציר - חריש

סוכת סניף קציר – חריש " הסרט" 2016

סוכת השלום והסובלנות סניף קציר – חריש