סניף קציר - חריש

סדר ט"ו בשבט בקציר בארגון של הקק"ל

סדר ט"ו בשבט בקציר בארגון של קק"ל תודה ענקית לדני עטר יו"ר בקק"ל וללאה פדידה ! ערב שכולו ציונות ואהבת הארץ

צילום: דניאל דובינר

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16