פרוטוקולים

נוהל מניעת הטרדה מינית – מפלגת העבודה וחברות הבת

נוהל זה מסדיר את הוראות החוק והוראות המפלגה ו/או החברה הנוגעות למניעת וטיפול בהטרדה מינית בין עובדי המפלגה / החברה.
פרסום כללי החוק והעונשים הצפויים לעובר על החוק. הגשת פתרונות ודרכי התמודדות לעובדים הנתקלים בתופעה כזו ופרסום אחריות המעסיק במקרים של הטרדה מינית בין עובדי המשרד.
נוהל זה חל על כל עובדי/ות מפלגת העבודה וחברות הבנות, בית ארלוזורוב בע"מ וקרן ברל כצנלסון בע"מ.

להורדת הנוהל המלא>
נוהל הטרדה מינית – מפלגת העבודה