על סדר היום

מתפקדים לניצחון! אגף המפקד לשרותכם

הודעה-באתר-מפלגת-העבודה

אגף המפקד של מפלגת העבודה זמין לשרותכם בכל פניה או שאלה

טלפון: 03-7283606

דואל: Mifkad@havoda.org.il