על סדר היום

מרכינים ראש על לכתה של מרים אשכול ז״ל

מרכינים ראש על לכתה של מרים אשכול ז״ל, אלמנת ראש הממשלה השלישי ומנהיג מפלגתנו לוי אשכול ז״ל.

תנחומינו  למשפחה, לידידיה ולמוקירי זכרו של לוי אשכול ז״ל

ח״כ יצחק הרצוג,                                                            ח״כ חיליק בר,

יו״ר המפלגה                                                                  מזכ״ל המפלגה