על סדר היום

מפלגת העבודה משתתפת בצערם של בני משפחת פוגל