על סדר היום

מפגש פתוח – עתיד החברה והדמוקרטיה בישראל