נוער העבודה

נוער העבודה בירושלים במעגל שיח

אתמול התקיים מעגל השיח שייזמו בסניף ירושלים של נוער העבודה אליו הגיעו נוער הליכוד, נוער דרכנו ומטה נוער הבית היהודי.
במעגל דיברנו על יהדות, דמוקרטיה, ועל האופן ששני המושגים המרתקים האלה משתלבים והיכן יש קונפליקטים.
לא נפגשנו בשביל "להסכים שלא להסכים", אלא באנו לדבר על הנקודות הקשות ולא פחדנו לגעת בהן.
אומרים שהנוער של היום פחות טוב מהנוער של פעם, אבל היום זכיתי לפגוש נערים ונערות שמוכנים לעבור דרך ארוכה, על מנת לעצור רגע ולחשוב איך אנחנו רוצים ורוצות ליצור ולבנות ביחד מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית.
כך יוצרות אחדות, כך עושים ציונות!