באר שבע

מוקירים את זכר חברנו יוליוס מדלר ז"ל

כל הפרטים בהזמנה המצ"ב.