אשדוד

מועצת סניף מורחבת

ב 14.12.15 התקיימה ישיבה מרתקת ברוב הדר