הודעות

מועד הסדרת התשלומים לדמי חבר הוארך ל 30 באוגוסט

לוגו העבודה

לידיעתכם מועד הסדרת התשלומים לדמי חבר על מנת להכלל בספר הבוחרים הוארך עד ליום ג' 30 אוגוסט בשעה 17:00. הסדרות תשלום שיגיעו למפלגה לאחר מועד זה לא ידונו. אנא טפלו בהסדרת התשלום באמצעים שהעמידה לכך המפלגה לא יאוחר ממועד זה! שלכם בברכת חברים, חיליק בר, מזכ"ל המפלגה