מוסדות וחוגי המפלגה

ברית עץ

הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה

ועדת חוקה

ארגון העולים

ארגון סטטוטורי שמטרותיו: לקרב את אוכלוסיית העולים לערכי מפלגת העבודה. לאפשר דרכי יצירת קשר וממשק משותף בין העולים, הנהגת המפלגה וחברי הכנסת. להגן על זכויות העולים.    

צעירי העבודה

המשמרת הצעירה היא הגוף הרשמי של צעירי מפלגת העבודה. המשמרת מונה אלפי צעירים בכל הארץ המחויבים לתפיסת עולם ציונית, שמאלית, סוציאל-דמוקרטית.

נוער העבודה

נוער העבודה הוא גוף הנוער של מפלגת העבודה הישראלית, מטרת הגוף היא לתת במה לבני ובנות נוער התומכים במפלגת העבודה ולעלות את הנושאים החשובים להם על סדר היום.

אגף הנשים

אגף החברות במפלגה שם לו למטרה לפעול למען קידום שוויון חברתי, תרבותי, כלכלי ומדיני לנשים כחלק מקידום זכויות חברתיות לטובת החברה בכללותה.

ותיקי התנועה

כל העדכונים, המידע החשוב, פעילות, אירועים וכו' – תוכלו למצוא כאן בעמוד הבית של ותיקי התנועה!
מוזמנים ומוזמנות להתעדכן ולעדכן!

ועידת המפלגה

הועידה היא המוסד העליון של המפלגה והדן ומחליט בעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה.

מרכז המפלגה

המרכז דן ומחליט בעניינים העומדים על הפרק במפלגה על פי סמכויותיו (למעט בעניינים שהם בסמכותה הבלעדית של הועידה). חברי המרכז הם צירי הועידה, והמרכז מכהן לתקופה של ארבע שנים.

לשכת המפלגה

הלשכה היא המוסד המנהל את המפלגה ומפקח על מזכירות הלשכה. היא דנה בעניינים העומדים על הפרק במפלגה.

המוסד לבירור עתירות

המוסד אמון על בירור עתירות של מוסד מפלגתי או של חבר מפלגה או נגד מספר חברי מפלגה בעניינים בעלי אופי ציבורי.

ועדת כספים

ועדת ביקורת

הועדה אחראית על הכנת דו"ח ביקורת המפלגה, על הגורמים המקצועיים והתנהלותם.