באר שבע

לו"ז ינואר בסניף המפלגה בבאר שבע

לוז ינואר