הצעות חוק

כעת בועדת הכלכלה בכנסת : מכינים את הצעת החוק שוטף + 30 של חה"כ שלי יחימוביץ לקריאה שניה ושלישית

בשעות אלו מתקיים דיון בועדת הכלכלה בכנסת : מכינים את הצעת החוק שוטף + 30 של חה"כ שלי יחימוביץ לקריאה שניה ושלישית.

תקציר החוק כפי שעבר בקריאה ראשונה

מדבריה של חה"כ שלי יחימוביץ לאחר הקריאה הראשונה

שלי יחימוביץ דיון בועדת הכלכלה מוסר תשלומים